wit
rodebalk

Processen die we (recent) begeleid(d)en

Begeleid Wonen Brussel vzw: procesbegeleiding bij het uitzetten van waarden en criteria voor de collectieve activiteiten van de organisatie
SPK (Strategisch Plan Kempen): proces- en inhoudelijke begeleiding bij het grensoverschrijdend (België-Nederland) project tussen erfgoedhouders en ondernemers ‘Kempen Goed over de grens heen’
Gemeente Bornem: ontwikkeling van een communicatiebeleidsplan voor de diensten Vrije Tijd (samen met Toon Berckmoes)
Projectvereniging TERF: begeleiden van focusgroepen en andere denkprocessen binnen het onderzoek ‘deelcollecties’ (samen met Iris Steen en Patrick Van den Nieuwenhof)
Proces- en inhoudelijke begeleiding bij de opmaak van een beleidsplan voor (1) Stad Sint-Truiden en erfgoedcel Tongeren vzw, (2) Vlaamse Gemeenschapscommissie en (3) Kasteel van Gaasbeek
Locus vzw: tussentijdse feedback bij het piloottraject ‘publiekswerking’ rond cultuurcommunicatie in Heist-op-den-Berg
Provincie Limburg, proces- en inhoudelijke begeleiding bij het ontwikkelen van een erfgoedstudie voor de regio Waasland (samen met Iris Steen)
MAS (Stad Antwerpen), procesbegeleiding bij het creëren van een kader voor het werken rond erfgoed binnen de context van het MAS
KADOC: stakeholdersmapping en bevraging van de stakeholders op basis van verscheidene methodieken (samen met Iris Steen)
Projectvereniging TERF, creatieve brainstormsessie met de bedoeling informatie te verzamelen rond de figuur van de eerste Belgische Tourwinnaar Odiel Defraeye (ontwikkeling van een jongerengame rond deze persoon)
Vormingsplus Arch’educ, bepalen van de krachtlijnen voor de inhoudelijke werking van de organisatie; deze krachtlijnen prioriteren en de keuzes inhoudelijk uitklaren
Erfgoedcentrum Lamot en projectvereniging TERF: procesbegeleiding bij het ontwikkelen van een methodiek voor het ‘borgen’ van immaterieel cultureel erfgoed; de methodiek in de praktijk uittesten

A-jouR werkt samen met collega-organisaties. Tot dit netwerk behoren o.a. Jim Baeten (www.trizone.be), Patrick De Rynck (www.patrickderynck.be), Iris Steen (www.irissteen.be), Patrick Van den Nieuwenhof,... A-jouR is partner van www.meandro.net en lid van Netwerk Participatie

CONTACT EN INFO

A-jouR GCV
Annemie Rossenbacker
zaakvoerder
Hannekenshoek 22/1
B - 2200 Herentals
T +32(0)496 86 27 72
E info@a-jour.be
W www.a-jour.be
BE 0899.128.632
KBC 731-0052607-08 

Denkprocessen