wit
rodebalk

Biografie

Annemie Rossenbacker (1968, getrouwd met Peter Van Dyck en mama van Lucas en Dora) is zaakvoerder van A-jouR.

Annemie Rossenbacker startte na studies Geschiedenis (1990, KULeuven) haar loopbaan in de erfgoedsector. Haar eerste professionele stappen zette ze bij de Koning Boudewijnstichting en Erfgoed Vlaanderen. Hier legde ze zich, na een stevige inloopperiode door de organisatie van de Open Monumentendagen, toe op projectontwikkeling en -management, met onder meer het zoeken naar geschikte en actuele bestemmingen voor monumenten. Annemie bouwde hierbij een zeer uitgebreid netwerk van contacten uit.

In 2002 stapte ze het ‘andere’ erfgoedland binnen, namelijk dat van het roerende en immateriële erfgoed. Ze ging aan de slag bij Culturele Biografie Vlaanderen, dat in 2008 fuseerde tot ‘FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed’. Binnen deze steunpunten werkte ze mee aan de opstart van de Erfgoeddag en verder vooral aan de advisering van lokale besturen en erfgoedcellen in functie van een lokaal integraal erfgoedbeleid. Binnen deze functie ontwikkelde ze ook expertise op het vlak van strategisch management. De nauwe samenwerking met ondermeer VVSG en de steunpunten Cultuur Lokaal en VCOB (in 2009 samen LOCUS) verruimden haar blik naar het lokale geïntegreerde cultuurbeleid en belendende of betrokken sectoren. Van hieruit groeide ook de interesse en expertise in procesbegeleiding en strategisch magagement.

Deze opgedane kennis en vaardigheden worden sinds september 2008 verder ontwikkeld en ter beschikking gesteld via A-jouR.

Tijdens het voorjaar 2011 professionaliseert Annemie haar expertise in procesbegeleiding verder door het volgen van het intensieve leertraject “Participatiekunde” (www.netwerkparticipatie.be)

CONTACT EN INFO

A-jouR GCV
Annemie Rossenbacker
zaakvoerder
Hannekenshoek 22/1
B - 2200 Herentals
T +32(0)496 86 27 72
E info@a-jour.be
W www.a-jour.be
BE 0899.128.632
KBC 731-0052607-08 

Denkprocessen