wit
rodebalk

Basisprincipes

Van, voor en door mensen
De kennis die wordt ingezet tijdens het denkproces, komt bij voorkeur niet alleen van de beslissers zelf, maar ook van andere stakeholders of betrokkenen zoals medewerkers, collega-organisaties, partners, klanten, overheden, burgers, enzovoort. Meer mensen leveren sowieso meer kennis, ideeën, input… Maar een breed draagvlak maakt de uitvoering van beslissingen ook eenvoudiger. Daarom kiezen we, zoveel mogelijk, voor participatieve methodieken.

Relatie tot de maatschappelijke context
De resultaten die we samen boeken, met name uw visie, ideeën, keuzes, conclusies … moeten realistisch, helder én haalbaar zijn. De toetsing ervan aan wat er momenteel leeft binnen onze samenleving, is een permanent aandachtspunt tijdens het denkproces.

Creatief en deskundig
Denkprocessen vragen tijd maar vooral ook de deskundigheid en de creativiteit van de deelnemers. Die competenties willen we maximaal inzetten. A-jouR tracht zelf ook creatief te werk te gaan: we wijken af van de platgetreden paden en zoeken naar de passende methodieken om uw proces vorm te geven.

Meerwaarde
De samenwerking met A-jouR start bij een grondige analyse van uw vraag, het scherpstellen van de doelstellingen en het aflijnen van de gewenste output. Op basis daarvan doen we een voorstel van de manier waarop we samen met u tot die output willen komen. A-jouR biedt een dubbele meerwaarde: • de gewenste output komt op de eerste plaats; • het participatieve proces zelf levert ook een meerwaarde op voor u en uw medewerkers.

Actief
A-jouR gaat ver mee in uw project. Actieve deelname in de uitvoering van het proces tot en met het implementeren van de resultaten, behoren tot de mogelijkheden

CONTACT EN INFO

A-jouR GCV
Annemie Rossenbacker
zaakvoerder
Hannekenshoek 22/1
B - 2200 Herentals
T +32(0)496 86 27 72
E info@a-jour.be
W www.a-jour.be
BE 0899.128.632
KBC 731-0052607-08 

Denkprocessen