wit
rodebalk

Denkprocessen

We begeleiden allerhande denkprocessen zoals:

• de ontwikkeling van ideeën, visies, aanbevelingen… en het formuleren van waarden, stellingen, criteria…, stuk voor stuk essentiële instrumenten om te komen tot krachtige conclusies en besluiten
• het uitzetten van creatieve brainstormingsessies en de begeleiding ervan
• het begeleiden van strategische planning zoals beleids- en communicatieplannen waarbij duidelijk wordt verwoord waar men gedurende de komende beleidsperiode het verschil wenst te maken
• de opmaak van projectaanvragen, bij voorbeeld in functie van subsidiereglementen
• het opzetten van bevragingen en diverse onderzoeken zoals interviews, enquêtes, evaluaties, haalbaarheidsstudies, gebruikers- en publieksonderzoek, …
• de uitbouw van intergemeentelijke samenwerking of samenwerking tussen organisaties of groepen van mensen
• de begeleiding van fusietrajecten
• het faciliteren van overleg, modereren en rapporteren
• het bepalen van stakeholders en de bevraging ervan


en dit alles in relatie tot de context waarbinnen uw bestuur, dienst of organisatie werkzaam is.
Daarnaast verzorgen we ook trainingssessies beleidsplanning.
Uiteraard is bovenstaand lijstje niet volledig. We bieden u graag een luisterend oor voor al uw andere vragen

CONTACT EN INFO

A-jouR GCV
Annemie Rossenbacker
zaakvoerder
Hannekenshoek 22/1
B - 2200 Herentals
T +32(0)496 86 27 72
E info@a-jour.be
W www.a-jour.be
BE 0899.128.632
KBC 731-0052607-08 

Denkprocessen