wit
rodebalk

A-jouR: bureau voor procesbegeleiding in/en participatie

De maatschappelijke context waarbinnen overheden, organisaties en ondernemingen werken, wordt steeds breder, complexer én veeleisender. De lat ligt hoog en de verantwoordelijkheid voor beleidsmakers is groot.

Men staat dus vaak voor het maken van pertinente keuzes of scherpe visies en besluiten. Ook de ‘buitenwacht’ verwacht dikwijls een nadrukkelijke mening of een creatieve oplossing. Er wordt meer en meer gekozen voor een planmatige aanpak. Inspraak en participatie zijn niet meer weg te denken bij de besluitvorming.

Aan het ontwikkelen van die visies, plannen of keuzes gaat vaak een intensief maar boeiend proces vooraf. A-jouR wil graag helpen om deze denkprocessen- bij voorkeur vanuit een brede, participatieve insteek- tot een goed einde te brengen.

“Na bijna drie jaar A-jouR –een professionele ‘draai’ die ik tot op de dag van vandaag nog geen moment betreurde- heb ik ontzettend veel nieuwe en andere ervaringen opgedaan. Wat ik vooral boeiend en verrassend vind, is de manier waarop je als coach of procesbegeleider, door middel van geknipte vragen en een gepaste methodiek, een groep tot een hoger intellectueel niveau kan tillen en zeer creatief uit de hoek kan laten komen. Ik wil me verder toeleggen op deze participatieve processen omdat ik ervan overtuigd ben dat ze de kwaliteit van de besluitvorming -en dus ook de uitvoerbaarheid ervan-, alleen maar ten goede komen.” Annemie Rossenbacker, maart 2011.

CONTACT EN INFO

A-jouR GCV
Annemie Rossenbacker
zaakvoerder
Hannekenshoek 22/1
B - 2200 Herentals
T +32(0)496 86 27 72
E info@a-jour.be
W www.a-jour.be
BE 0899.128.632
KBC 731-0052607-08 

Denkprocessen